FRISO spol. s r.o.

Holainova 1232/18,
724 00 Ostrava-Stará Bělá

Mob.: +420 777 126 527
E-mail: friso@friso.cz

 

ISO 9001 ISO 14064 ISO 50001 ISO 45001 Certifikáty Systém managementu Certifikace Audity Systém řízení kvality CertifikaceISO 14001 ČSN EN Skleníkové plyny CO2 Greenhouse protokol Carbon footprint Greenghouse gases

 
 

SA 8000 Certifikace systému společenské odpovědnosti firem

Co je SA 8000

Společenská odpovědnost je dobrovolný přístup organizací k otázkám rozvoje a zlepšování stavu společenského prostředí, včetně dosažení udržitelného rozvoje.

Oblastmi, kterými se SA 8000 zabývá jsou:

  • - dětská práce, nucená práce
  • - systémy řízení
  • - zdraví a bezpečnost
  • - pracovní doba, disciplinární opatření
  • - kompenzace
  • - diskriminace
  • - svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání

Pro koho je certifikace dle SA 8000 určena

Být společenský odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného - odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a přináší dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu.

Přínosy certifikace SA 8000
  • - zvýšení loajality zaměstnanců

  • - zlepšení image společnosti a tím zvýšení konkurenceschopnosti

  •