FRISO spol. s r.o.

Holainova 1232/18,
724 00 Ostrava-Stará Bělá

Mob.: +420 777 126 527
E-mail: friso@friso.cz

 

ISO 9001 ISO 14064 ISO 50001 ISO 45001 Certifikáty Systém managementu Certifikace Audity Systém řízení kvality CertifikaceISO 14001 ČSN EN Skleníkové plyny CO2 Greenhouse protokol Carbon footprint Greenghouse gases

 
 

ISO 45001 Certifikace systému managementu BOZP

Co je ISO 45001

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tvoří důležitou součást řízení každé organizace v úzké návaznosti na aplikovatelné právní a jiné požadavky dané země. Norma ISO 45001 stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento systém managementu umožňuje kontrolovat rizika pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky i dodavatele. Zavedení a certifikace dle ISO 45001 zlepšuje image na trhu práce, a zejména umožní systémové ošetření dodržování platných právních požadavků v oblasti BOZP.

Pro koho je certifikace dle ISO 45001 určena

Požadavky normy ISO 45001 jsou obecně použitelné pro všechny podnikatelské subjekty. Uplatnit je lze ve všech odvětvích výroby a poskytování služeb nejen ve strojírenství, zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, ale i např. v oblasti poskytování zdravotní péče.

Přínosy certifikace ISO 45001

  • - větší důraz je kladen na "zdraví", nejen na předcházení úrazům
  • - systémově ošetřuje naplňování právních a jiných požadavků v oblasti BOZP
  • - umožňuje řídit procesy tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň BOZP a neustále se zlepšovala
  • - zvyšuje povědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a jejich spolupráci při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdaví při práci
  • - posiluje spolupráci se zainteresovanými stranami při prevenci vzniku havárií a při zvyšování ochrany zdraví lidí dává stejnou prioritu jak bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí, zajištění kvality, tak i ekonomickým hlediskům