FRISO Consulting

Holainova 1232/18,
724 00 Ostrava-Stará Bělá

Tel.: +420 596 797 962
Mob.: +420 777 126 527
E-mail: friso@friso.cz

 

ISO 9001 Certifikáty Systém managementu Certifikace Audity Systém řízení kvality Certifikace ISO 14001 ČSN EN

 
 

Poradenství ISO

ISO 9001 Certifikace systému managementu jakosti

Norma ISO 9001 specifikuje základní požadavky na systém managementu jakosti v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost, trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Systém managementu jakosti řeší současné problémy a předchází problémům budoucím. Jedním ze základních principů je trvalé zlepšování systému managementu jakosti.

ISO 14001 Certifikace systému environmentálního managementu

ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení životního prostředí. ISO 14001, environmentální systém managementu představuje takový způsob řízení organizace, kdy organizace sice ovlivňuje životní prostředí svou podnikatelskou činností, ale zároveň respektuje vlivy životního prostředí na organizaci samotnou.

OHSAS 18001 Certifikace systému managementu BOZP

Norma OHSAS 18001 stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento systém managementu umožňuje kontrolovat rizika pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky i dodavatele.

CFCS 1004 Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů

Certifikát spotřebitelského řetězce lesních produktů je posudek od nezávislého, certifikačního orgánu, který informuje další zákazníky v řetězci o certifikovaném objemu suroviny ve výrobcích a poskytuje tak jistotu, že takovéto produkty nebo produktové řady splňují kritéria normativního dokumentu a jsou propojeny s certifikovanými lesy.

ISO 27001 Certifikace systému managementu bezpečnosti informací

Cílem ISO 27001 je zajistit provedení opatření zaměřených na zabezpečení důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zainteresovaných stran - zákazníků, zaměstnanců a obchodních partnerů.

ISO 20000 Certifikace systému managementu IT služeb

ISO 20000 nastavuhje požadavky na systém managementu IT služeb. Informační technologie se staly nepostradatelnou součástí každé organizace. Mnoho klíčových procesů organizace závisí na IT službách a změna v těchto procesech vyžaduje následně i změnu informační architektury - hardware, software, komunikace a služeb.

ISO 50001, EN 16001 Certifikace systému managementu hospodaření s energií

Cílem normy ISO 50001 je snižování energetické náročnosti prostřednictvím vytváření nezbytných systémů a procesů.

SA 8000 Certifikace systému společenské odpovědnosti firem

Společenská odpovědnost je dobrovolný přístup organizací k otázkám rozvoje a zlepšování stavu společenského prostředí, včetně dosažení udržitelného rozvoje.