FRISO spol. s r.o.

Holainova 1232/18,
724 00 Ostrava-Stará Bělá

Mob.: +420 777 126 527
E-mail: friso@friso.cz

 

ISO 9001 ISO 14064 ISO 50001 ISO 45001 Certifikáty Systém managementu Certifikace Audity Systém řízení kvality CertifikaceISO 14001 ČSN EN Skleníkové plyny CO2 Greenhouse protokol Carbon footprint Greenghouse gases

 
 

ISO 14064 Certifikace systému managementu pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů

Co je ISO 14064

ISO 14064 je mezinárodně uznávaný standard pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů í. ISO 14064, představuje způsob jak vypočíst a následně řídit uhlíkovou stopu organizace.

Pro koho je certifikace ISO 14064 určena

Systém managementu dle požadavků normy ISO 14064 je určen výrobcům, dodavatelům a poskystovatelům služeb ve všech oborech podnikání.

Přínosy certifikace ISO 14064

  • - Přínos ke snižování emisí skleníkových plynů
  • - Snížení negativních dopadů na životní prostředí
  • - Získání důvěryhodnosti u obchodních partnerů, zákazníků i veřejnosti
  • - Zvýšení konkurenceschopnosti vaší organizace na trhu
  • - Výraznější možnosti úspěchu ve výběrových řízeních
  • - Pozitivní image vaší organizace ve vztahu k životnímu prostředí
  • - Identifikace příležitosti k úsporám a snížení odpovědnosti za poškozování životního prostředí.