FRISO spol. s r.o.

Holainova 1232/18,
724 00 Ostrava-Stará Bělá

Mob.: +420 777 126 527
E-mail: friso@friso.cz

 

ISO 9001 ISO 14064 ISO 50001 ISO 45001 Certifikáty Systém managementu Certifikace Audity Systém řízení kvality CertifikaceISO 14001 ČSN EN Skleníkové plyny CO2 Greenhouse protokol Carbon footprint Greenghouse gases

 
 

CFCS 1004 Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů

Co je CFCS 1004 resp. C-o-C

Certifikát spotřebitelského řetězce lesních produktů je posudek od nezávislého, certifikačního orgánu, který informuje další zákazníky v řetězci o certifikovaném objemu suroviny ve výrobcích a poskytuje tak jistotu, že takovéto produkty nebo produktové řady splňují kritéria normativního dokumentu a jsou propojeny s certifikovanými lesy.

Pro koho je certifikace dle CFCS 1004 určena

Certifikace CFCS 1001 resp. C-o-C je určena pěstitelům a zpracovatelům dřeva, obchodníkům se dřevem a produkty z něho vyrobenými (pily, papírny, nábytkářský průmysl, apod.) Tímto certifikátem může organizace doložit původ dřeva a celou jeho cestu ve zpracovatelském řetězci.
Zkratka C-o-C vyplývá z anglického názvu Chain of Custody, neboli sledování celého řetězce při zpracování dřeva od jeho původu až po konečný výrobek.

Přínosy certifikace CFCS 1004

  • - Doložitelnost, že surovina použitá k výrobě produktu pochází z lesů pěstovaných trvale udržitelným způsobem a byla pořízena legálně.
  • - Kompatibilita se systémy ISO 9001 a ISO 14001
  • - Zvýšení konkurenceschopnosti vaší organizace na trhu
  • - Pozitivní image vaší organizace