FRISO Consulting

Holainova 1232/18,
724 00 Ostrava-Stará Bělá

Tel.: +420 596 797 962
Mob.: +420 777 126 527
E-mail: friso@friso.cz

 

ISO 9001 Certifikáty Systém managementu Certifikace Audity Systém řízení kvality Certifikace ISO 14001 ČSN EN

 
 

CFCS 1004 Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů

Co je CFCS 1004 resp. C-o-C

Certifikát spotřebitelského řetězce lesních produktů je posudek od nezávislého, certifikačního orgánu, který informuje další zákazníky v řetězci o certifikovaném objemu suroviny ve výrobcích a poskytuje tak jistotu, že takovéto produkty nebo produktové řady splňují kritéria normativního dokumentu a jsou propojeny s certifikovanými lesy.

Pro koho je certifikace dle CFCS 1004 určena

Certifikace CFCS 1001 resp. C-o-C je určena pěstitelům a zpracovatelům dřeva, obchodníkům se dřevem a produkty z něho vyrobenými (pily, papírny, nábytkářský průmysl, apod.) Tímto certifikátem může organizace doložit původ dřeva a celou jeho cestu ve zpracovatelském řetězci.
Zkratka C-o-C vyplývá z anglického názvu Chain of Custody, neboli sledování celého řetězce při zpracování dřeva od jeho původu až po konečný výrobek.

Přínosy certifikace CFCS 1004

  • - Doložitelnost, že surovina použitá k výrobě produktu pochází z lesů pěstovaných trvale udržitelným způsobem a byla pořízena legálně.
  • - Kompatibilita se systémy ISO 9001 a ISO 14001
  • - Zvýšení konkurenceschopnosti vaší organizace na trhu
  • - Pozitivní image vaší organizace