FRISO spol. s r.o.

Holainova 1232/18,
724 00 Ostrava-Stará Bělá

Mob.: +420 777 126 527
E-mail: friso@friso.cz

 

ISO 9001 ISO 14064 ISO 50001 ISO 45001 Certifikáty Systém managementu Certifikace Audity Systém řízení kvality CertifikaceISO 14001 ČSN EN Skleníkové plyny CO2 Greenhouse protokol Carbon footprint Greenghouse gases

 
 

ISO 14001 Certifikace systému environmentálního managementu

Co je ISO 14001

ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení životního prostředí. ISO 14001, environmentální systém managementu představuje takový způsob řízení organizace, kdy organizace sice ovlivňuje životní prostředí svou podnikatelskou činností, ale zároveň respektuje vlivy životního prostředí na organizaci samotnou. Poskytuje návod pro účinné řízení environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb, při zvážení ochrany životního prostředí a prevence znečišťování ISO 14001 popisuje požadavky na systém řízení firem, který umožňuje snižovat environmentální dopady spojené s jejich fungováním.

Pro koho je certifikace ISO 14001 určena

Systém environmentálního managementu dle požadavků normy ISO 14001 je určen výrobcům, dodavatelům a poskystovatelům služeb ve všech oborech podnikání.

Přínosy certifikace ISO 14001

  • - Větší efektivita a funkčnost vašeho podnikání
  • - Snížení negativních dopadů na životní prostředí
  • - Získání důvěryhodnosti u obchodních partnerů, zákazníků i veřejnosti
  • - Zvýšení konkurenceschopnosti vaší organizace na trhu
  • - Výraznější možnosti úspěchu ve výběrových řízeních
  • - Pozitivní image vaší organizace ve vztahu k životnímu prostředí
  • - Identifikace příležitosti k úsporám a snížení odpovědnosti za poškozování životního prostředí.