FRISO spol. s r.o.

Holainova 1232/18,
724 00 Ostrava-Stará Bělá

Mob.: +420 777 126 527
E-mail: friso@friso.cz

 

ISO 9001 ISO 14064 ISO 50001 ISO 45001 Certifikáty Systém managementu Certifikace Audity Systém řízení kvality CertifikaceISO 14001 ČSN EN Skleníkové plyny CO2 Greenhouse protokol Carbon footprint Greenghouse gases

 
 

ISO 9001 Certifikace systému managementu jakosti

Co je ISO 9001

Systém managementu jakosti je „konkrétní předepsaný způsob“, jakým organizace provádí svou podnikatelskou činnost, a to s cílem efektivního dosažení svých podnikatelských záměrů a zároveň uspokojení požadavků zákazníků na kvalitu výrobků či služeb.
Norma ISO 9001 specifikuje základní požadavky na systém managementu jakosti v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost, trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Systém managementu jakosti řeší současné problémy a předchází problémům budoucím. Jedním ze základních principů je trvalé zlepšování systému managementu jakosti.

Pro koho je certifikace dle ISO 9001 určena

Požadavky normy ISO 9001 jsou obecně použitelné pro výrobní organizace i pro služby. Uplatnit je lze ve všech odvětvích výroby a poskytování služeb ve strojírenství, zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, ale i např. v oblasti poskytování zdravotní péče, v sektoru finančních služeb apod.

Přínosy certifikace ISO 9001

  • - Větší efektivita a produktivita vašeho podnikání
  • - Docílení a udržení kvality vašich výrobků či služeb
  • - Spokojenost vašich zákazníků
  • - Získání důvěryhodnosti jak u obchodních partnerů, tak i u zákazníků
  • - Rozšíření konkurenceschopnosti vaší organizace na trhu
  • - Nové příležitosti ve výběrových řízeních
  • - Pozitivní image vaší organizace
  •