FRISO Consulting

Holainova 1232/18,
724 00 Ostrava-Stará Bělá

Tel.: +420 596 797 962
Mob.: +420 777 126 527
E-mail: friso@friso.cz

 

ISO 9001 Certifikáty Systém managementu Certifikace Audity Systém řízení kvality Certifikace ISO 14001 ČSN EN

 
 

OHSAS 18001 Certifikace systému managementu BOZP

Co je OHSAS 18001

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tvoří důležitou součást řízení každé organizace v úzké návaznosti na aplikovatelné právní a jiné požadavky dané země. Norma OHSAS 18001 stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento systém managementu umožňuje kontrolovat rizika pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky i dodavatele. Zavedení a certifikace dle OHSAS 18001 zlepšuje image na trhu práce, a zejména umožní systémové ošetření dodržování platných právních požadavků v oblasti BOZP.

Pro koho je certifikace dle OHSAS 18001 určena

Požadavky normy OHSAS 18001:2007 jsou obecně použitelné pro všechny podnikatelské subjekty. Uplatnit je lze ve všech odvětvích výroby a poskytování služeb nejen ve strojírenství, zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, ale i např. v oblasti poskytování zdravotní péče.

Přínosy certifikace OHSAS 18001

  • - větší důraz je kladen na "zdraví", nejen na předcházení úrazům
  • - systémově ošetřuje naplňování právních a jiných požadavků v oblasti BOZP
  • - umožňuje řídit procesy tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň BOZP a neustále se zlepšovala
  • - zvyšuje povědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a jejich spolupráci při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdaví při práci
  • - posiluje spolupráci se zainteresovanými stranami při prevenci vzniku havárií a při zvyšování ochrany zdraví lidí dává stejnou prioritu jak bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí, zajištění kvality, tak i ekonomickým hlediskům